تعرفه ثبت خوابگاه

ثبت رایگان

ثبت اطلاعات خوابگاه برای خوابگاه داران همیشه رایگان بوده و خوابگاه های ثبت شده برای همیشه (مگر درصورت درخواست صاحب خوابگاه، یا در صورت تکراری بودن، و یا درصورت ثبت اطلاعات اشتباه) در نتایج جستجو نمایش داده خواهند شد.

با این حال، سه روش برای نمایش ویژه ی خوابگاه شما در خوابکده موجود می باشد که می توانید بسته به نیاز خود یکی یا ترکیبی از سه روش را برای نمایش کارآمدتر خوابگاه خود انتخاب کنید.

تبلیغ در صفحه ی اول

در صورتیکه تمایل دارید خوابگاه شما در صفحه ی اول به صورت فیکس نمایش داده شود، می توانید با پرداخت مبلغ موقعیت نمایش برای دوره ی 1 ماهه و یا 3 ماهه، یکی از موقعیت های 1 الی 8 را برای خود رزرو کنید. فضاهای خالی (رزرو نشده) در صفحه ی اول هر روز با خوابگاه های تصادفی پر می شوند.

جدول قیمت تبلیغ خوابگاه در صفحه ی اول به شرح زیر می باشد. دقت شود که ترتیب موقعیت ها ترتیب نمایش در صفحه ی اول می باشد.

موقعیت شماره 1 خالی

اجاره برای 1 ماه: 50 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 120 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 2 رزرو شده تا 15 مهر 1400

اجاره برای 1 ماه: 45 هزار تومان
اجاره برای 3 ماه: 110 هزار تومان
موقعیت شماره 3 رزرو شده تا 15 مهر 1400

اجاره برای 1 ماه: 40 هزار تومان
اجاره برای 3 ماه: 100 هزار تومان
موقعیت شماره 4 خالی

اجاره برای 1 ماه: 35 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 80 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 5 خالی

اجاره برای 1 ماه: 30 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 70 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 6 خالی

اجاره برای 1 ماه: 25 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 60 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 7 خالی

اجاره برای 1 ماه: 20 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 50 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 8 خالی

اجاره برای 1 ماه: 15 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 40 هزار تومان [اجاره]

تبلیغ در صفحه ی جستجو

علاوه بر تبلیغ در صفحه ی اول، این امکان در اختیار خوابگاه داران قرار داده شده است که با پرداخت هزینه تبلیغات که در جدول زیر لیست شده است، خوابگاه آن ها به صورت تبلیغات در بالاترین بخش صفحه ی جستجو نمایش داده شود.

خوابگاه هایی که به صورت تبلیغات لیست می شوند برچسب تبلیغات خواهند داشت ولی در بالاترین بخش صفحه قرار خواهند گرفت. خوابگاه های تبلیغ شده حتی بالای بخش فیلتر قرار داده خواهند شد و در صورت اعمال فیلتر توسط کاربران، خوابگاه های تبلیغاتی بدون توجه به فیلتر نمایش داده خواهند شد. جهت نمایش تصاویری از تبلیغات در صفحه ی جستجو لطفاً بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

دقت شود که خوابگاه شما حتی اگر در بخش تبلیغات موجود باشد، هنوز در لیست جستجو و فیلترها موجود خواهد بود.

موقعیت شماره 1 خالی

اجاره برای 1 ماه: 70 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 170 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 2 خالی

اجاره برای 1 ماه: 60 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 140 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 3 خالی

اجاره برای 1 ماه: 50 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 120 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 1 خالی

اجاره برای 1 ماه: 70 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 170 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 2 خالی

اجاره برای 1 ماه: 60 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 140 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 3 خالی

اجاره برای 1 ماه: 50 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 120 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 1 خالی

اجاره برای 1 ماه: 70 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 170 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 2 خالی

اجاره برای 1 ماه: 60 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 140 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 3 خالی

اجاره برای 1 ماه: 50 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 120 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 1 رزرو شده تا 27 فروردین 1401

اجاره برای 1 ماه: 70 هزار تومان
اجاره برای 3 ماه: 170 هزار تومان
موقعیت شماره 2 خالی

اجاره برای 1 ماه: 60 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 140 هزار تومان [اجاره]
موقعیت شماره 3 خالی

اجاره برای 1 ماه: 50 هزار تومان [اجاره]
اجاره برای 3 ماه: 120 هزار تومان [اجاره]

در صورتیکه قصد تبلیغ در شهری غیر از تهران را دارید، برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.

تغییر ترتیب نمایش در صفحه ی جستجو

به صورت پیش فرض، خوابگاه های صفحه ی جستجو بر اساس معیارهای داخلی خوابکده (به عنوان مثال، تاریخ ثبت، تاریخ ویرایش، میزان گزارشات اطلاعات اشتباه دریافت شده و غیره) نمایش داده می شوند. اما در صورت تمایل، این امکان برای خوابگاه داران وجود دارد که ترتیب نمایش خوابگاه خود را خود انتخاب کنند. ترتیب نمایش دارای مبلغ خاصی نیست و خوابگاهی که بیشترین مبلغ را پرداخت کند در لیست در موقعیت بالاتری نسبت به سایر خوابگاه ها قرار می گیرد.

در حال حاضر این روش تبلیغ تاریخ انقضا نداشته و دارای قیمت های ثابت به صورت ماهیانه یا سالانه نمی باشد (در آینده ممکن است این روش تغییر پیدا کند). در صورتیکه مبلغی را پرداخت کنید که خوابگاه شما در اولویت نمایش قرار بگیرد، خوابگاه شما برای همیشه در اولویت نمایش قرار می گیرد مگر اینکه خوابگاهی دیگر مبلغی بیشتر از مبلغی که شما پرداخت کرده اید پرداخت کند. در صورتیکه هنوز مایل به افزایش اولویت نمایش خوابگاه خود باشید، می توانید دوباره مبلغی بیشتر از مبلغ دیگر خوابگاه دار پرداخت کنید.

مثال: فرض کنید 100 خوابگاه دانشجویی-کارمندی پسرانه در شهر تهران ثبت شده است و از این تعداد فقط خوابگاه هایی با نام "خوابگاه قشنگ" و "خوابگاه متوسط" به خوابکده جهت تغییر اولویت پول پرداخت کرده اند. فرض کنید خوابگاه قشنگ مبلغ 50 هزار تومان و خوابگاه متوسط مبلغ 20 هزار تومان پرداخت کرده است. چنانچه شخصی در وب سایت به دنبال خوابگاه های دانشجویی-کارمندی پسرانه شهر تهران باشد، در لیست نتایج جستجو، ابتدا خوابگاه قشنگ، بعد از آن خوابگاه متوسط، و بعد از این دو، 98 خوابگاه دیگر لیست می شوند. حال اگر شما تصمیم بگیرید مبلغ 30 هزار تومان پرداخت کنید، خوابگاه شما در لیست نتایج جستجو بین خوابگاه قشنگ و متوسط (یعنی به عنوان دومین خوابگاه) نمایش داده می شود. درصورتیکه قصد پرداخت هزینه ای نداشته باشید، خوابگاه شما بعد از خوابگاه هایی که پول پرداخت کرده اند (یعنی در مثال ما، بعد از خوابگاه قشنگ و متوسط) نمایش داده خواهد شد. و البته تضمینی هم بر نمایش در موقعیت سوم (درست بعد از خوابگاه قشنگ و متوسط) نیست زیرا ترتیب بعد از خوابگاه هایی که پول پرداخت کرده اند به صورت داخلی توسط سیستم خوابکده تعیین می گردد.

برای نمایش قیمت هایی که در حال حاضر به خوابکده پرداخت شده است، شهر، جنسیت و نوع خوابگاه خود را انتخاب کرده و بر روی دکمه "نمایش پرداخت ها" کلیک کنید.

سؤال و جواب

سؤال: چرا قیمت تبلیغ صفحه جستجو از صفحه ی اصلی بیشتر است؟
جواب: در صفحه ی جستجو مطمئن هستید که کاربری تبلیغ خوابگاه شما را می بیند که دنبال خوابگاهی مانند خوابگاه شما می گردد. به عنوان مثال فرض کنید خوابگاه شما خوابگاهی پسرانه واقع در شهر تهران است و تبلیغ شما در صفحه ی اصلی است. تبلیغ شما در صفحه ی اصلی حتی برای دختری که دنبال خوابگاه دخترانه در شهر مشهد می گردد نمایش داده می شود. اما اگر با پرداخت هزینه ی بیشتر، تبلیغ خود را در صفحه ی جستجوی پسرانه ی تهران قرار دهید، تبلیغ شما تنها به کسانی نمایش داده می شود که دنبال خوابگاه پسرانه در شهر تهران هستند. بنابراین شانس شما در جذب ساکن بسیار بیشتر خواهد بود.

سؤال: خوابگاه من دانشجویی-کارمندی هست و می خواهم هم در صفحه ی جستجوی دانشجویی-کارمندی و هم در صفحه ی جستجوی دانشجویی به صورت تبلیغات (بالای فیلتر) نمایش داده شود. آیا بایستی هزینه ی دو تبلیغ را پرداخت کنم؟
جواب: بله. البته قیمت صفحه ی جستجوهای دانشجویی کمتر از دانشجویی-کارمندی می باشد.

سؤال: تمام موقعیت های موجود در صفحه ی جستجو رزرو شده است. آیا امکان افزودن موقعیت جدید وجود دارد؟
جواب: بسته به صفحه ی جستجوی مورد نظر و تعداد خوابگاه های نمایش داده شده در آن صفحه ممکن است بتوانیم تعداد موقعیت ها را افزایش دهیم. لطفاً درخواست خود را از طریق تماس با ما ارسال کنید تا بررسی شود.

سؤال: شهر من در لیست قیمت های تبلیغات صفحه ی جستجو موجود نیست. آیا می شود هنوز در صفحه ی جستجو تبلیغ ثبت کرد؟
جواب: بله. لطفاً از طریق صفحه ی تماس با ما درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا قیمت ها را برایتان ارسال کنیم.

سؤال: سؤالی دارم که پاسخ داده نشده است. آیا می توانید به سؤال من هم پاسخ دهید؟
جواب: قطعاً. سؤال خود را از طریق تماس با ما ارسال کنید تا ما در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.