خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی پسرانه شهر مشهد


خوابگاه (پانسیون) آرام هفده شهریور
اسکان زائر، مسافر، شاغل، کارمند، دانشجو، پشت ایستگاه مترو هفده شهریور، در ۸ سوییت مستقل، فول امکانات، نزدیک حرم مطهر، ترمينال، فرودگاه، راه آهن، فروشگاه هایی مواد غذایی، و بیمارستان ها، ایمیل: aram.dormitory@gmail.com
این صفحه شامل خوابگاه های "فقط دانشجویی" می باشد. می خواهید خوابگاه های دانشجویی-کارمندی را نیز ببینید؟ بلی