خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی پسرانه شهر اصفهان


خوابگاه (پانسیون) فرهیختگان میدان جمهوری (دروازه تهران)
نزدیک به پایانه ی مرکزی اتوبوس و خط مستقیم تا دانشگاه ها، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور، سرویس اینترنت، سالن مطالعه، واکس برقی، تلویزیون با دستگاه دیجیتال، دستگاه آب سرد کن، دستگاه آبجوش، در هرطبقه ۲ حمام
این صفحه شامل خوابگاه های "فقط دانشجویی" می باشد. می خواهید خوابگاه های دانشجویی-کارمندی را نیز ببینید؟ بلی