خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی-کارمندی دخترانه شهر اهواز


خوابگاه (پانسیون) مجتمع ی رٌتاج گلستان
آب تصفیه کن مرکزی، اینترنت، سالن تلویزیون مجزا، دارای سرپرست شبانه روزی، سالن مطالعه مجزا، بصورت 12 واحد آپارتمان و تقسیم اتاقها بصورت 4 و 6 و 8 و 10 نفره، آشپزخانه های فانتزی مجزا، دارای مستخدم، آسانسور در کلیه طبقات، دارای اجاق گاز صفحه ای، مجهز به دوربین مداربسته جهت امنیت کامل، (ویژه کارمندان و دانشجویان)