خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی پسرانه شهر ارومیه


خوابگاه (پانسیون) دانش خیام
دسترسی آسان به دانشگاه ها و مراکز خرید و دارای مجوز و پروانه کسب.
این صفحه شامل خوابگاه های "فقط دانشجویی" می باشد. می خواهید خوابگاه های دانشجویی-کارمندی را نیز ببینید؟ بلی