خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی-کارمندی دخترانه شهر قزوین


خوابگاه (پانسیون) طهورا خیابان دانشگاه
در بهترین نقطه شهر. با امکانات رفاهی مناسب
خوابگاه (پانسیون) ولیعصر (عج) ولیعصر
واقع در بهترین موقعیت مکانی نزدیک به مراکز درمانی بانکها ترمینال پارک سوار، اینترنت رایگان، نظافت روزانه