ثبت شماره تلفن

جهت ثبت خوابگاه خود، ابتدا شماره موبایل خود را وارد کنید. این شماره غیر قابل نمایش به کاربران بوده و صرفاً جهت ارتباط تیم خوابکده با شما از طریق تلگرام و همچنین لینک بین خوابگاه های شما استفاده خواهد شد.

کد تأیید به شماره ارسال شد. لطفاً کد را در باکس زیر وارد کنید.